1.
Šaulauskas MP. APIE PAMATINĘ SKAIČIAVIMO IR GALVOJIMO DERMĘ. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.birželio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio8 d.];850:186-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2909