1.
Berkmanas T, Gruodytė E. TEISININKŲ ETIKOS VERTYBIŲ REALUMO IR MODELIAVIMO PROBLEMOS. PRB [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio12 d.];850:79-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2920