1.
Rostovskytė A. HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE. PRB [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.liepos23 d.];850:67-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2921