1.
Bujokas J. Kaip suderinti metaetiką ir sveiko proto moralę?. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės25 d.];860:221-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3938