1.
Kurlavičiūtė G. Dvi ankstyvosios konfucinės etikos interpretacijos. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];860:217-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3939