1.
Mickevičius TN. Disertacija apie Aristotelio filosofijos svarbą Heideggerio mąstyme. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];860:211-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3941