1.
Baranova J. Sekuliarumo fenomeno filosofiniai išsišakojimai. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio20 d.];860:178-82. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3946