1.
Bartninkas V. Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];860:127-38. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3949