1.
Rimkevičius P, Gutauskas M. Fenomenologijos ir natūralizmo suderinamumo klausimas Shauno Gallagherio filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];860:120-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3950