1.
Jonkus D. Estetinis suvokimas ir įsijautimas Vosyliaus Sezemano estetikoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės18 d.];860:111-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3951