1.
Baranova J. Antoninas Artaud ir Gilles’io Deleuze’o modernaus kino filosofija. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo28 d.];860:83-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3953