1.
Rostovskytė A, Bielskis A. Žmogiškosios būties prasmės problema Jeano-Paulo Sarte’o filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];860:44-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3956