1.
Keciorytė V. MOKSLAS IR FILOSOFIJA ŽMOGAUS PASAULYJE. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];700:198-01. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4027