1.
Mažeikis G. IŠSILAISVINIMAS IŠ PAMATIŠKUMO. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];700:191-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4029