1.
Klibavičius D. FILOSOFINĖ HERMENEUTIKA KAIP TIKROVĖS BALSO AIDAS. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės6 d.];700:186-90. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4030