1.
Rubavičius V. POSTMODERNUSIS SUPREKINIMAS: K. MARXO IR M. HEIDEGGERIO KONCEPCINIAI „RĖMAI“. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];700:149-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4035