1.
Dagys J. FUNKCIONALIZMAS SĄMONĖS FILOSOFIJOJE: METODOLOGIJA AR ONTOLOGIJA?. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės6 d.];700:113-25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4039