1.
Nekrašas E. FILOSOFIJA IR XVII a. MOKSLO REVOLIUCIJA. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.kovo9 d.];700:96-104. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4041