1.
Kalenda Česlovas. ETINĖ REFLEKSIJA APLINKOS EKOLOGINĖS TRANSFORMACIJOS SĄLYGOMIS. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];700:70-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4043