1.
Bukevičiūtė A. FILOSOFINĖS ESEISTIKOS PAVILIOTA. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio13 d.];690:187-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4046