1.
Sabolius K. VAIZDUOTĖ ANAPUS ĮSIVAIZDUOJANČIOJO. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio7 d.];690:113-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4052