1.
Mickevičius A. F. NIETZSCHE IR G. DELEUZE: SĖSLUMO SIMPTOMATIKA IR NOMADIŠKO MĄSTYMO AKISTATOS. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];690:62-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4056