1.
Kalenda Česlovas. EKOLOGINĖ ETIKA: KILMĖ, PRINCIPAI, TAIKYMAS. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];680:135-47. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4068