1.
Kaklauskas A, Pruskus V. INTERNETINĖ PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio29 d.];680:109-27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4070