1.
Aukštuolytė N. DAIKTŲ IR VARDŲ SANTYKIO FILOSOFINĖ REFLEKSIJA ANTIKOJE. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];680:51-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4074