1.
Pruskus V. KULTŪRINIŲ IR EKONOMINIŲ VERTYBIŲ KŪRIMO YPATUMAI. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];680:41-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4075