1.
Stoškus KA. M. FOUCAULT „FILOSOFINIS JUOKAS“ IR BEVILTIŠKAS NENORAS BŪTI ŽMOGUMI. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio27 d.];680:9-31. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4077