1.
Martinkus A. „METAFIZINIŲ TYRINĖJIMŲ“ AKIRATYJE – KRIKŠČIONYBĖ. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];670:136-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4083