1.
Droblytė P. ETINĖS VERTĖS ŠALTINIO PAIEŠKOS: I. KANTAS IR M. NUSSBAUM. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];670:109-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4087