1.
Navickas A. PRIGIMTINIS ĮSTATYMAS IR PRIGIMTINĖS TEISĖS: NUO TOMO AKVINIEČIO IKI THOMASO HOBBESO. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];670:75-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4090