1.
Norkus Z. JÖRNO RÜSENO ISTORINĖS KULTŪROS STUDIJŲ TEORINĖS IDĖJOS. PRB [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];670:33-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4093