1.
Jokubaitis A. Kodėl tauta nėra įsivaizduojama bendruomenė?. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės6 d.];700:9-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4153