1.
Balčius J. Tautiškumo ir valstybiškumo idėjos dorovinis aspektas lietuvių filosofų darbuose 1910–1940 metais. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės12 d.];700:18-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4154