1.
Mackevičiūtė J. Išsamioji ekologija ir transasmeninė identifikacija. PRB [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.kovo6 d.];700:62-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4157