1.
Stoškus K. Naujų meno tyrimo metodų ieškojimai. PRB [Prieiga per internetą]. 2015 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];350:91-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4670