1.
Problemos Žurnalas. Eugenijaus Meškausko 90-metį minint. PRB [Prieiga per internetą]. 1998 m.balandžio6 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];540:7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4671