1.
Šerpytytė R. Ontologijos transformacijos: forma ir negatyvumas. PRB [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio22 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];87(87):7-18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5275