1.
Mažeikis G, Perov V. Moralinės legitimacijos reikšmė kritinės teorijos požiūriu. PRB [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio22 d. [žiūrėta 2021 m.birželio23 d.];87(87):44-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5278