1.
Valantiejūtė L, Šerpytytė R. Biopolitika kaip kalbinė problema Giorgio Agambeno filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio22 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];87(87):73-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5280