1.
Junutytė-Galvanauskienė L. Algio Mickūno eroso filosofija. PRB [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio22 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];87(87):106-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5283