1.
Baranova J. Jeanas Paulis Sartre’as: „pono-vergo“ dialektika ir solipsizmo įveikos ilgesys. PRB [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];640:97-110. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5358