1.
Pučiliauskaitė S. Platonas, Carrollis, Wittgensteinas ir Kripke apie privačios kalbos galimybę. PRB [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];640:133-44. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5361