1.
Gutauskas M. Disertacijos apie dialogą gynimas dialogu. PRB [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio25 d.];640:190-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5368