1.
Gutauskas M. Kaip kalba pasiekti tai, kas yra anapus kalbos. PRB [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];640:195-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5369