1.
Kapačiauskienė D. Moralumo sąvokos socialinis turinys ir jos raida. PRB [Prieiga per internetą]. 1973 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio19 d.];110:5-11. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5501