1.
Morkūnas Z. Žmogiškosios kūrybos esminės sąlygos. PRB [Prieiga per internetą]. 1973 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];110:12-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5502