1.
Gendrolis E. Krikščionybė šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje. PRB [Prieiga per internetą]. 1973 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];110:18-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5503