1.
Nekrašas E. Subjektyvistinė tikimybės interpretacija. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio12 d.];110:27-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5504