1.
Šliogeris A. Visuotinybė pažinimo procese. PRB [Prieiga per internetą]. 1973 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];110:32-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5505