1.
Juršėnas N. Etinių vertybių supratimas N. Hartmano filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1973 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio25 d.];110:51-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5507